Homepage 01
homepage-banner-05
Homepage 03
Homepage 01
mobile-homepage-banner-05
Homepage 03

Choose Quality Choose SKINNEX

ร่วมสร้างความมั่งคั่งทางธุรกิจ เพื่อนคู่คิดเจ้าของกิจการ

บริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด มีบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร ด้วยความรู้ ความชำนาญ และ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลายตรงตามสายงาน บุคลากรของเรา ประกอบไปด้วย พยาบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผิวหนัง นักบริหาร นักการตลาด นักบัญชี วิศวกร เป็นต้น โดยบุคลากรทุกตำแหน่งได้ร่วมกันบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวและเติบโตไปข้างหน้าภายใต้วัฒนธรรรมองค์กร เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

whychoose-icon-01

ลูกค้าทุกท่านเปรียบเสมือน Partner ทางธุรกิจ

whychoose-icon-02

มีประสบการณ์ ในงานมากว่า 21 ปี

whychoose-icon-03

บุคลากร มีความเชี่ยวชาญ และ มีคุณภาพ

whychoose-icon-04

ปริมาณ และราคา ตามต้นทุนที่ลูกค้าตั้งไว้

ร่วมสร้างความมั่งคั่งทางธุรกิจ เพื่อนคู่คิด เจ้าของกิจการ

บทความ / ข่าวสาร

กัญชง-กัญชา กับการบำรุงผิว

หลังจากประเทศไทยได้ออกกฎหมายปลดล็อก ‘กัญชาเสรี’ เพื่อมุ …

กัญชง-กัญชา กับการบำรุงผิว Read More »

อ่านต่อ

ข้อแนะนำในการเลือกใช้ยาสีฟัน

เลือกใช้ยาสีฟันที่ส่วนผสมของสารป้องกันฟันผุ ฟลูออไรด์ ค …

ข้อแนะนำในการเลือกใช้ยาสีฟัน Read More »

อ่านต่อ

ซ้อมหนีไฟ, ดับเพลิง ประจำปี 2565

เนื่องด้วยบริษัท สกินเน็กซ์ จำกัด ได้มีการฝึกซ้อมดับเพล …

ซ้อมหนีไฟ, ดับเพลิง ประจำปี 2565 Read More »

อ่านต่อ
Scroll to Top