research-service-banner-02
mobile-research-service-banner-02

บริการพัฒนา ค้นคว้า และ วิจัยสูตรเครื่องสำอาง

บริการคิดค้น พัฒนา และวิเคราะห์สูตร ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียด คุณสมบัติ พร้อมทั้งลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ หรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) ให้กับทางเรา มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสูตร 5000 บาท ใช้เวลา 7 วันทำการ ลูกค้าจะได้รับตัวอย่างเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและสามารถแจ้งเพื่อปรับปรุงสูตรได้ ก่อนการผลิตจริง

ติดต่อสอบถาม / ปรึกษาเรา

กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จาก  SKINNEX

  • calling-icon

    (02) 520-4611-4

  • calling-icon

    (02) 520 4611

Scroll to Top